Mõtlemine on programmide kirjutamise aluseks.

Programmeerimisel areneb:

süsteemne mõtlemine
loogiline mõtlemine
analüüsioskus
kriitiline mõtlemine
planeerimisoskus
süsteemne lähenemine probleemide lahendamisel
oskus seada eesmärke
tahe pingutada eesmärkide täitmise nimel
matemaatiline võimekus jne.