Koodi kirjutamist, programmeerimist, peetakse uueks kirjaoskuseks.

Kõik peavad õppimad koodi kirjutama. Koodi kirjutamise mitteoskamine tänapäevases maailmas on võrreldav nagu mitte osata lugeda ja kirjutada.

Ray Dalio

Julgustagem lapsi õppima reaalaineid ja programmeerimist, sest arvuteid kasutatakse pea igas eluvaldkonnas. Kindlasti kõikides innovatiivsetes ja tulevikku suunatud valdkondades. Omandatud teadmised IT-s laiendavad lapse valikuid tulevikus, on edu aluseks.

McKinsey tulevikutöö raporti järgi kasvab 2030. aastaks inseneriteadustes IT-professionaalide arv 20 miljonilt 50 miljonile. Tehnoloogiasektori erialad laienevad valdkondadesse, mis ei ole hetkel automatiseeritud.

Kaugel pole see aeg kui saab õppida erialasid, millest tänapäeva noored ei oska veel unistadagi. Lähitulevikus läheb tõenäoliselt vaja inimesi, kes oskaksid projekteerida nutimaju, roboteid, neuroliideseid, virtuaalmaailmu, luua küberproteese jne.

IT-sektori palgad nii Eestis kui mujal maailmas ületavad keskmisi palkasid, kuid sellele vaatamata ületab nõudlus pakkumist.

IT-firmad võidavad Eestis tihti kõige pere- ja töötajasõbralikuma ettevõtte auhindu.

Programmeerimine õpetab lastele mõtlemist, mida läheb vaja igas valdkonnas.

Ükskõik kelleks Teie laps soovib tulevikus saada, programmeerimisoskus aitab tal oma unistusi ellu viia.