Seoses piirangutega ei toimu Nutiklassis huviringe kuni 31. maini 2021. Hetkel pole valitsus veel kahjuks teada andnud, mis kuupäevast alates võib taas rühmatunde kontaktõppe vormis läbi viia. Püsime terved!

  • Sisetingimustes on sportimine, treenimine, noorsootöö, huvitegevus, huviharidus, täienduskoolitus ja täiendõpe lubatud ainult individuaaltegevusena ja individuaaltreeninguna (sh juhendaja).

Scratch – visuaalne ja lapsesõbralik programmeerimiskeel, mis teeb esmatutvuse programmeerimise maailmaga lihtsaks ja lõbusaks.

Python – lihtne ja võimas tekstiline programmeerimiskeel, mida peetakse üheks parimaks keeleks algajatele. Lapsed vanuses 14+ tutvuvad esimesel poolaastal Pythoniga, teisel poolaastal loovad Pythoni abil lihtsamaid kolmedimensionaalseid ehitisi Minecraft Pi`s.

Programmeerimise huviringis saadakse teada, mis on arvuti sees, kuidas arvuti töötab ja kuidas saab arvutile käsklusi anda.

Visuaalses programmeerimiskeeles Scratch loovad lapsed ISE arvutimänge, animatsioone, viktoriine ja lugusid. 

Animatsioonide ja mängude loomise käigus omandatakse programmeerimise algtõed.

Programmide kirjutamise käigus saab selgeks sõnavara (riistvara, tarkvara, programm, algoritm, piksel, tsükkel, tingimuslause jne).

Katsetades omandatakse lihtsalt ja huvitavalt  teadmised matemaatikast.

Õpitakse keerulisi ülesandeid väikesteks osadeks jagama, et neid oleks kergem kirja panna.

Saadakse teadmised ja kogemused, kuidas vältida arvuti ja nutiseadmete kasutamisega kaasnevaid lihaspingeid (erinevad harjutused silmadele, kätele, õlavöötmele ja seljale).

Huviringi juhendamine põhineb positiivsel suhtlemisel. Lastele esitatakse väljakutseid, neid tunnustatakse ja toetatakse.

Ringis osalemine ei eelda varasemat kokkupuudet arvutitega.