Lapse enesekindlus tõuseb kui ta kogeb, et suudab iseseisvalt midagi luua ehk programmeerida.

Enda ja teistega koos loodud programmide kirjutamisel ning esitlemisel areneb:

  • arvutikasutamise oskus
  • otsustamissuutlikkus
  • esinemisoskus­
  • koostööoskus
  • argumenteerimisoskus
  • tagasisidestamise oskus
  • eneseväljendusoskus ja veel teisedki oskused.