• “Programmide kirjutama õppimine aitab paremini mõelda, loob  mõtteviisi, mis minu arvates aitab igas eluvaldkonnas.”

  BILL GATES


 • TEE LAPSELE KINGITUS KOGU ELUKS

  VÕIMALDA LAPSEL ÕPPIDA PROGRAMMEERIMIST!

Programmeerimine lastele

Miks peaks laps õppima programmeerimist NUTIKLASSIS?
MÕTLEMINE

Programmeerimine arendab mõtlemisoskust, mida läheb vaja kõikidel erialadel.

ENESEKINDLUS

Enda loodud programmid annavad võimaluse tunda eduelamust.

LOOVUS

Lapsed loovad nutiklassis animatsioone, mänge, viktoriine. 

AJA KASUTUS

Teiste loodud mängude mängimise asemel õpitakse ISE mänge ja animatsioone looma. 

LIHTNE

Kaasahaaraval viisil omandatakse programmeerimise põhimõtted, vahendid ja tegevused.

ÕPPERUUM

Vastab tervisekaitse soovitustele.

 • Miks IT?
  Miks IT?
 • Programmeerimine
  Programmeerimine
 • Info
  Info
 • Tüdrukud IT-s
  Tüdrukud IT-s

Miks IT oskused tagavad edu? Miks IT eriala on väga hea valik?

Julgustagem lapsi õppima reaalaineid ja programmeerimist, sest maailm muutub tulevikus keerulisemaks ja omandatud teadmised IT-s tagavad edu.

IT-ta ei saa läbi üheski tänapäeva innovatiivses valdkonnas. IT on universaalne.

Tulevikus nõuavad KÕIK ametid info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) oskusi.

IKT on toeks kogu majandusele, IKT-le toetuvad kõik muud valdkonnad. 

McKinsey tulevikutöö raporti järgi kasvab 2030. aastaks inseneriteadustes IT-professionaalide arv 20 miljonilt 50 miljonile. Tehnoloogiasektori erialad laienevad valdkondadesse, mis ei ole hetkel automatiseeritud.

Kaugel pole see aeg kui saab õppida erialasid, millest tänapäeva noored ei oska veel unistadagi. Lähitulevikus läheb tõenäoliselt vaja inimesi, kes oskaksid projekteerida nutimaju, roboteid, neuroliideseid, virtuaalmaailmu, luua küberproteese jne.

IT-sektori palgad nii Eestis kui mujal maailmas ületavad keskmisi palkasid, kuid sellele vaatamata ületab nõudlus pakkumist.

IT-firmad võidavad Eestis tihti kõige pere- ja töötajasõbralikuma ettevõtte auhindu.

Loe edasi

Programmeerimine õpetab lastele mõtlemist, mida läheb vaja igas valdkonnas.

Ükskõik kelleks Teie laps soovib tulevikus saada, programmeerimisoskus aitab tal oma unistusi ellu viia.

Ringis osalemine ei eelda varasemat kokkupuudet arvutitega.

 • Huviringis saadakse teada, mis on arvuti sees, kuidas arvuti töötab ja kuidas saab arvutile käsklusi anda.
 • Visuaalses programmeerimiskeeles Scratch loovad lapsed ISE arvutimänge, animatsioone, viktoriine ja lugusid. 
 • Animatsioonide ja mängude loomise käigus omandatakse programmeerimise algtõed.
 • Programmide kirjutamise käigus saab selgeks sõnavara (riistvara, tarkvara, programm, algoritm, piksel, tsükkel, tingimuslause jne).
 • Katsetades omandatakse lihtsalt ja huvitavalt  teadmised matemaatikast.
 • Õpitakse keerulisi ülesandeid väikesteks osadeks jagama, et neid oleks kergem kirja panna.
 • Saadakse teadmised ja kogemused, kuidas vältida arvuti ja nutiseadmete kasutamisega kaasnevaid lihaspingeid (erinevad harjutused silmadele, kätele, õlavöötmele ja seljale).
 • Huviringi juhendamine põhineb positiivsel suhtlemisel. Lastele esitatakse väljakutseid, neid tunnustatakse ja toetatakse.
Loe edasi

Info huviringi toimumise asukoha kohta leiad SIIT.
Info, kuidas bussiga kohale tulla leiad SIIT.

Huviringi kestvus: 04.10.2021 – 03.06.2022

Sihtgrupp:  7-19 aastased

Osalejate arv ringis: kuni 10

Tunni kestvus: 2 akadeemilist tundi (90 minutit), 1 kord nädalas, 30 korda aastas

Huviringi maksumus:
HUVIRING 1 Scratch algajad, 7-13 aastased – 58 eurot kuu;
HUVIRING 2 Scratch edasijõudnud, 7-10 aastased – 58 eurot kuu;
HUVIRING 3 Scratch ja Python, 11-13 aastased – 58 eurot kuu;*
HUVIRING 4 Python ja Minecraft Pi, 14-.. aastased68 eurot kuu.
* soovitav on omada eelnevat kogemust programmeerimises
Nutiklass pakub lastele huvitegevust, millega ei kaasne tulumaksu tagastust.

Osalustasu maksmine toimub vastavalt registreerimisel esitatud soovile: iga kuu, kahes osas või ühes osas.

Kuutasu  ei  ole  otseses  seoses  ringitundide  arvuga  konkreetsel kalendrikuul. Maksmisele kuuluv osade suurus kujuneb õppemaksu jagamisel kaheksaks osaks.

Osalustasu tasutakse esitatud arve alusel Nutiklassi arvelduskontole kuu 10. kuupäevaks, mis saadetakse e-posti aadressile.

Programmeerimise huviring ei toimu koolivaheaegadel.

25. oktoober 2021 — 31. oktoober 2021
23. detsember 2021 — 9. jaanuar 2021
28. veebruar 2022 — 6. märts 2022
25. aprill 2022 — 1. mai 2022

Info programmeerimisringide toimumise aegade kohta leiab tunniplaanist.

TUNNIPLAAN 2019/2020

Loe edasi

OSKA tööturu raporti järgi on Eestis vaid 29% IKT töötajatest ning kõrgkooliinformaatika ja IT-erialasid õppima asunud tudengitest naised (2017.a. andmete põhjal).

Ekslikult arvatakse, et programmeerimine on pigem meeste ala ja seda on väga keeruline õppida. Tegelikult on koodi kirjutamine üks kõige lihtsamaid, huvitavamaid, loovamaid ja võimsamaid oskusi, mida on võimalik õppida. Programmeerimine on mõtlemine, mida läheb vaja mitte ainult IT-valdkonnas, vaid kõikidel erialadel. 

Eesti naine on maailmas hinnas oma tarkuse, töökuse ja ilu poolest. Suuname ja toetame tüdrukuid, et nad leiaksid tee IT-valdkonda.

Ringi on oodatud ka need, kellele matemaatika koolis raskusi valmistab. Programmeerima õppimisel areneb süsteemne- ja loogiline mõtlemine, mis aitab üldhariduskoolis reaalainetega paremini hakkama saada. 

Loe edasi
 • Python
 • Raspberry PI
 • Scratch