Augusti viimasel nädalal avalikustatakse TUNNIPLAAN ja saab hakata registreeruma 2023/2024 huviringidesse!
Programmeerimise huviring ei toimu koolivaheaegadel. I vaheaeg 23. oktoober 2023. a kuni 29. oktoober 2023. a; II vaheaeg 21. detsember 2023. a kuni 7. jaanuar 2024. a; III vaheaeg 26. veebruar 2024. a kuni 3. märts 2024. a; IV vaheaeg (v.a 12. klass) 22. aprill 2024. a kuni 28. aprill 2024. a;
Jah, võite küll. Laps, kes oskab hästi arvutimänge mängida ja omandab kiiresti erinevate rakenduste kasutamisoskuse, ei pruugi veel olla hea arvuti kasutamises. Hea arvutikasutaja oskab tavakasutajana ka ise arvutiga midagi uut luua. Programmeerimisringis ei ole vaja varasemaid teadmisi ja kogemusi arvutiga töötamisest.
Huviringis saavad hakkama kõik lapsed, kes oskavad lugeda (veerida) kirjatähti.
Programmeerimist võib õppima hakata ka 4 aastaselt, kuid leiame, et kõige mõistlikum aeg on siis kui laps oskab lugeda (veerida). Programmeerimise õppimine sarnaneb väga palju muusikainstrumendi õppimisega: mida varem laps õppima hakkab, seda edukam ta enamasti on. Raske on kujutada endale ette näiteks viiuli- või metsasarvemängijat, kes alles Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias esimest korda pilli kätte võtab. Samamoodi on ka programmeerimisega. Võimalik on õppida programmeerimist alles ülikoolis, aga enamasti on edukad siiski need, kes on alustanud oma esimeste programmide kirjutamist väga varakult.
Levinud on arusaam, et programmeerida suudavad vaid need, kes on reaalainetes tugevad, eriti matemaatikas. Eelnevad oskused matemaatikast ei ole Nutiklassi programmeerimisringis hädavajalikud, vajaminevad oskused ja teadmised omandatakse huviringis. Programmeerimine arendab mõtlemisoskust, mis omakorda aitab lastel edaspidi ka üldhariduskoolis matemaatikast ja selle aine vajalikkusest paremini aru saada.
Ühe kuu tasu on 48 eurot. Kuutasu ei ole otseses seoses ringitundide arvuga konkreetsel kalendrikuul. Maksmisele kuuluv osade suurus kujuneb õppemaksu jagamisel kaheksaks osaks.
Osalustasu maksmine toimub vastavalt registreerimisel esitatud soovile kas ühes, kahes või kaheksas osas. Osalustasu tasutakse Nutiklassi arvelduskontole kuu 10. kuupäevaks. Osalustasu maksmine toimub esitatud arve alusel, mis saadetakse e-posti aadressile.