Sel ajavahemikul on laste huvitegevuses keelatud rühmaviisiline tegevus, mis toimuvad siseruumides. Seega Nutiklassis sel ajavahemikul huviringe ei toimu. Hetkel pole valitsus veel teada andnud, mis kuupäevast alates võib taas rühmatunde kontaktõppe vormis läbi viia. Püsime terved!
Huviringis saavad hakkama kõik lapsed, kes oskavad lugeda (veerida) kirjatähti.
Programmeerimist võib õppima hakata ka 4 aastaselt, kuid leiame, et kõige mõistlikum aeg on siis kui laps oskab lugeda (veerida). Programmeerimise õppimine sarnaneb väga palju muusikainstrumendi õppimisega: mida varem laps õppima hakkab, seda edukam ta enamasti on. Raske on kujutada endale ette näiteks viiuli- või metsasarvemängijat, kes alles Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias esimest korda pilli kätte võtab. Samamoodi on ka programmeerimisega. Võimalik on õppida programmeerimist alles ülikoolis, aga enamasti on edukad siiski need, kes on alustanud oma esimeste programmide kirjutamist väga varakult.
Jah, võite küll. Laps, kes oskab hästi arvutimänge mängida ja omandab kiiresti erinevate rakenduste kasutamisoskuse, ei pruugi veel olla hea arvuti kasutamises. Hea arvutikasutaja oskab tavakasutajana ka ise arvutiga midagi uut luua. Programmeerimisringis ei ole vaja varasemaid teadmisi ja kogemusi arvutiga töötamisest.
Levinud on arusaam, et programmeerida suudavad vaid need, kes on reaalainetes tugevad, eriti matemaatikas. Eelnevad oskused matemaatikast ei ole Nutiklassi programmeerimisringis hädavajalikud, vajaminevad oskused ja teadmised omandatakse huviringis. Programmeerimine arendab mõtlemisoskust, mis omakorda aitab lastel edaspidi ka üldhariduskoolis matemaatikast ja selle aine vajalikkusest paremini aru saada.
Programmeerimise huviring ei toimu koolivaheaegadel. 21. oktoober 2019 — 27. oktoober 2019 23. detsember 2019 — 5. jaanuar 2020 24. veebruar 2020 — 1. märts 2020 20. aprill 2020 — 26. aprill 2020
Ühe kuu tasu on 58 eurot (464 eurot õppeaasta). Huviring kestab 8 kuud. Kuutasu ei ole otseses seoses ringitundide arvuga konkreetsel kalendrikuul. Maksmisele kuuluv osade suurus kujuneb õppemaksu jagamisel kaheksaks osaks. HUVIRING 4 Python ja Minecraft Pi, 14-.. aastased: ühe kuu tasu on 68 eurot (544 eurot õppeaasta).
Osalustasu maksmine toimub vastavalt registreerimisel esitatud soovile kas ühes, kahes või kaheksas osas. Osalustasu tasutakse Nutiklassi arvelduskontole kuu 10. kuupäevaks. Osalustasu maksmine toimub esitatud arve alusel, mis saadetakse e-posti aadressile.