Juhul kui teie peres on vanemaid lapsi, kes mõtlevad, mida peale põhikooli või gümnaasiumi minna õppima, siis soovitame tutvuda veebilehega startit.ee, kust leiab infot, miks IT on perspektiivne valdkond edasiõppimiseks.

Veebileht startit.ee tutvustab infotehnoloogiahuvilistele õppimisvõimalusi kutsekoolides, kõrgkoolides ja ülikoolides ning kirjeldab IKT-ameteid (nt infoturbe juht, süsteemi arhitekt, ärianalüütik). Erialavalikut lihtsustab minisimulaator, mis pakub valikuid nii loovinimestele kui ka tõelistele tehnikahuvilistele.