Lapsed saavad kogemuse kui lihtne on ise nutiklassis katse ja eksituse meetodil lahendusi välja mõelda, kuidas erinevaid programme kirja panna, mis õpetab neile iseseisvalt toimetulemist ja lihvib erinevaid oskusi.

Kui üldhariduskoolides vaadatakse enamasti eksimustele pigem viltu, mis kahandab lastes enesekindlust ja suurendab neis hirmu teha vigu, siis Nutiklassis on vastupidi.

Programmeerimisringis teevad lapsed väga palju vigu, nähes selle käigus, millised on ühe või teise lahenduse põhjused ja tagajärjed. Vigade tegemine ja nendest õppimine võimaldab lastel kiiresti areneda. Lapsed mõistavad, et programmeerimises on eksimine tavapärane nähtus.

Avatud õppe toel teadmiste omandamine võib tunduda liiga ajamahukana, kuid tegelikult omandavad lapsed selle käigus teadmised kiiremini kui jäigalt õppekava järgi õppides. Katse ja eksituse meetodi kasutamisel üritavad pea pooled lapsed kodus järgi proovida, mida tunnis tehti ning isegi uusi ja paremaid lahendusi välja mõelda.