Aeg on üks olulisem igapäevaelu mõjutaja. Erinevalt muudest ressurssidest on aega kõigil inimestel ööpäevas võrdselt 24 tundi. Aja kasutus ja võimalused oma aega kasutada on inimeseti aga väga erinevad.

Infotehnoloogia on meie elus oluline ja selle roll üha kasvab. Kui lapsed mängivad nutitelefonis ja arvutis teiste loodud mänge, kas see on ikka alati mõistlik aja kasutus?

Lapsevanemad on teadlikud, et IT ja nutimaailm võib laste jaoks olla väga arendav. Samas on paljud vanemad märganud, et nende lastel kulub nutitelefonis või arvuti taga veedetud aeg mitte kõige arukamalt ning ajapiiride seadmine on keeruline.

Üha enam lapsevanemaid soovib, et nende laps tegeleks mängude mängimise asemel arendavamate tegevustega.

Programmeerides möödub arvuti taga veedetud aeg lapse jaoks kindlasti arendavalt.

Soovides, et laste esimene kokkupuude programmeerimisega oleks nende jaoks lihtne, huvitav ja positiivne kogemus, võimaldatakse Nutiklassis lastel koodi kirjutamist õppida visuaalse programmeerimiskeelega, kus nad saavad ise erinevaid mänge, viktoriine ja animatsioone luua.

Meie usume, et lapsele programmeerimise õpetamine on mõistlik aja kasutus isegi siis kui temast ei saa tulevikus programmeerijat.

Õpetades lapsi kirjutama, ei eelda me enamasti, et lastest saavad kunagi kuulsad kirjanikud, sama kehtib ka programmeerimise puhul.  Kirjutamis- ja mõtlemisoskust läheb vaja kõigil!